Wie Kan Ik Helpen

wie kan ik helpen

Psychologische hulpverlening kan bij veel verschillende problematieken worden ingezet. Maar iedere psycholoog heeft zo z’n eigen specialisme. Dus ik ook. Ik behandel zowel jonge kinderen, adolescenten als volwassenen.

Specifieke klachten waarmee je bij mij terecht kunt zijn:
• trauma of ingrijpende levensgebeurtenissen
• verwerken van nare ervaringen uit je jeugd, bijvoorbeeld pestervaringen
• begeleiding bij ontwikkelingsstoornissen
• rouwverwerking
• problemen in de relatie tussen ouder en kind
• angst en paniekklachten
• stemmingsproblematiek

EMDR
Ik werk sinds 2011 veel met EMDR. Dit is een snelle manier om trauma’s of ingrijpende gebeurtenissen te verwerken die een goed resultaat geeft. Deze methode is goed onderzocht en er bestaat veel informatie over, zie www.emdr.nl of www.emdrkindenjeugd.nl

EMDR bij jonge kinderen:
Ik heb veel ervaring bij het toepassen van EMDR bij hele jonge kinderen, vanaf de leeftijd van anderhalf jaar oud. Hierbij worden de ouders intensief bij de behandeling betrokken, waarbij zij ingezet worden als co-therapeut.

Preverbaal trauma:
Ook heb ik veel ervaring met de EMDR-behandeling van Preverbaal trauma. Preverbaal trauma gaat over ingrijpende gebeurtenissen die in de leeftijd van 0-4 jaar oud hebben plaatsgevonden waar kinderen geen bewuste herinneringen meer van hebben. Echter, ze hebben de spanningen en stress die bij de gebeurtenissen hoorden, wel opgeslagen in hun lichaam. Dit uit zich vaak in gedragsproblemen als terugtrekken, erg afhankelijk zijn van hun ouders of juist heel druk en onrustig gedrag.
De gebeurtenissen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld veelvuldig ziek zijn, gezondheidsproblemen in de eerste levensjaren. Ook  adoptie is vaak een ingrijpende gebeurtenis voor een kind. Dit kan -ook op latere leeftijd nog- leiden tot problemen, zowel voor de ouders als het kind.
Ook bij deze behandeling worden ouders intensief betrokken en ingezet als co-therapeut. Ouders ervaren dit vaak als heel prettig. Ze voelen zich vaak machteloos als hun kind het niet goed maakt en zij blij dat ze op deze manier kunnen helpen.